Slide 1
Slide 3
Slide 2
previous arrow
next arrow

รองผู้อำนวยการ


นางสาวพัสสรณ์สิริ ประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วีดีโอแนะนำสถานศึกษา

ข่าวสาร Facebook