ชื่อวิจัย รายงานการพัฒนาคู่มือแนวทางการบริหารจัดการศึกษาต่อเนื่อง

ด้านศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย

 

ชื่อผู้เผยแพร่ นางสาวพัสสรณ์สิริ ประสิทธิ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

คลิก...https://drive.google.com/file/d/1yzWKcGdolyYSZ4Fbq5cQJcmbzHQfBcFO/view?usp=sharing