นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คลิก...https://drive.google.com/file/d/1dDaMc05ZcFVUuk-QmlUVG4CdOMTZK6FV/view?usp=sharing