เปิดรับสมัคร (ออนไลน์)

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) สังกัด สำนักงาน กศน.
เปิดรับสมัครผู้เรียนการศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 ไตรมาส 3 - 4 รอบที่ 1

( ขยายเวลารับสมัคร ) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 13 มิ.ย 2564 ซึ่งกำหนดตารางเรียนจะแจ้งให้ทราบพร้อมประกาศรายชื่อผู้เรียน

*** หมายเหตุ ***
1. คณะกรรมการพิจารณาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายชื่อผู้สมัครเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเรียนจากกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
2. กำหนดตารางเรียนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การเรียนจะแจ้งให้ทราบพร้อมประกาศรายชื่อผู้เรียน
3. ผู้เรียนที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) ต้องมีใบขออนุญาตออกนอกพื้นที่ในจังหวัดของตนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ศบค.
4.หลักสูตรที่มีผู้เรียนมากกว่า 11 คนขึ้นไป จึงสามารถเปิดห้องเรียนได้ ตามระเบียบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ปี 2554 ของสำนักงาน กศน.

1.การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร 100 ชม.(รอบที่ 1 เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ไตรมาส 3 - 4

https://forms.gle/VADs4JsLyJqGJzbC6

2.การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร 40 ชม.(รอบที่ 1 เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ไตรมาส 3 - 4

https://forms.gle/6Jm3xmiyVZfizX1y9