เปิดรับสมัคร (ออนไลน์)

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) สังกัด สำนักงาน กศน.
เปิดรับสมัครผู้เรียนรูปแบบกลุ่มสนใจ 5 ชม. ปีการศึกษา 2564 ไตรมาส 3 - 4 รอบที่ 1
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 14 กรกฎาคม 2564 (ออนไลน์)
เรียนเฉพาะวันเสาร์ จำนวน 1 ครั้ง เรียนเวลา 09.00 - 15.00 น. (เรียนออนไลน์)
*** หมายเหตุ ***
1. คณะกรรมการพิจารณาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายชื่อผู้สมัครเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเรียนจากกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
2. ผู้สมัครต้องมายืนยันความต้องการการเรียนด้วยตนเอง ในวันปฐมนิเทศ หากไม่มาขอตัดสิทธิ์ให้ผู้สมัครท่านอื่นๆ

1.กลุ่มสนใจหลักสูตร 5 ชม. (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) (เรียนออนไลน์)

https://forms.gle/J3m5NanRUKC5M1S87

 

2.กลุ่มสนใจหลักสูตร 5 ชั่วโมง(เรียนเฉพาะวันเสาร์)(เรียนออนไลน์)

https://forms.gle/wSLkAfFecmw7ziaa8

 

3.กลุ่มสนใจหลักสูตร 5 ชั่วโมง(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)(เรียนออนไลน์)

https://forms.gle/Z5DKWaawKPoKCZrZ6