เปิดรับสมัคร 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) สังกัด สำนักงาน กศน.
เปิดรับสมัครผู้เรียนการศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป ปีการศึกษา 2565 ไตรมาส 1 - 2 รอบที่ 1

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 พ.ย 2564

ประกาศรายชื่อผู้เรียน 2 ธ.ค. 2565

*** หมายเหตุ ***
1. คณะกรรมการพิจารณาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายชื่อผู้สมัครเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเรียนจากกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
2. ทางศูนย์จะประกาศรายชื่อผู้เรียนให้ทราบ ทางเว็บไซด์และแฟนเพจเฟสบุค ศกภ.(วิทยาลัยในวัง)
3. ผู้เรียนสามารถลงเรียนได้วันละ 1 วิชา เท่านั้น กรณีพบชื่อลงเรียนซํ้าซ้อนวิชาในวันเดียวกัน ทางศูนย์ฯ ขอตัดสิทธิ์ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.หลักสูตรที่มีผู้เรียนมากกว่า 11 คนขึ้นไป จึงสามารถเปิดห้องเรียนได้ ตามระเบียบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ปี 2554 ของสำนักงาน กศน.
5.สำหรับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ฯ ผู้เรียนต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิดโดย Antigen Test Kit ก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา หรือ โควิค- 19

1.การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร 40 ชม.(รอบที่ 1 เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ไตรมาส 1 - 2

https://forms.gle/f6Ux2CtJR9mZ2X7Y8

2.การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร 40 ชม.(รอบที่ 1 เรียนวันเสาร์) ไตรมาส 1 - 2

https://forms.gle/4EHyWYkVia3ddMyq7

3.การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร 40 ชม.(รอบที่ 1 เรียน-อาทิตย์) ไตรมาส 1 - 2

https://forms.gle/wa2Rp4LfFjTiCvnt9