สมรรถนะของหลักสูตร

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์ทองผ่านลายฉลุ การออกแบบ เตรียม ใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการพิมพ์ลาย คิดคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาจำหน่าย
 2. ฉลุแม่ลายพิมพ์พื้นฐาน การพิมพ์ลาย และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับการพิมพ์
 3. คิดคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาจำหน่ายตามหลักการ

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์ทองผ่านลายฉลุ การออกแบบ เตรียม ใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการพิมพ์ลาย คิดคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาจำหน่าย

หลักการเรียนรู้ลวดลายไทยพื้นฐาน

 1. ลวดลายไทยพื้นฐาน
 2. การเขียนลวดลายไทยพื้นฐาน
 3. ลวดลายไทยสำหรับฉลุลายพิมพ์
 4. การประยุกต์ใช้ลวดลายเพื่องานฉลุลายพิมพ์

การฉลุแม่ลายพิมพ์พื้นฐาน

 1. การฉลุแม่ลายพิมพ์
 2. การฉลุลายเพื่อทำแบบพิมพ์
 3. การออกแบบลวดลายเพื่อฉลุลายพิมพ์

การพิมพ์ลายบนวัสดุที่เป็นผ้า

 1. การใช้อุปกรณ์ในการพิมพ์ลายทอง
 2. การใช้พิมพ์ฉลุเพื่อพิมพ์ลาย
 3. การพิมพ์ลายบนวัสดุต่างๆ

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

 1. มีดตัดฉลุ
 2. แผ่นรองตัด ขนาด A4
 3. กระดาษไขฟิลม์
 4. สีทองอะครีลิค ศิลปากร ขนาด 500 ml.
 5. มีเดียม เท็กไทล์ ขนาด 60 ml.
 6. ฟองน้ำ
 7. กระดาษกาวนิตโต้
 8. กระดาษแข็ง
 9. ขวดบีบซอส