สมรรถนะของหลักสูตร

 1. แสดงความรู้ เกี่ยวกับหลักการลงยาสีจากเครื่องประดับ การเลือก เตรียม ใช้วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการลงยาสี การเก็บรักษา คิดคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาจำหน่าย
 2. การประกอบ การเก็บรักษาเครื่องประดับ ตามประบวนการ
 3. การคิดคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาจำหน่ายตามหลักการ

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำเครื่องประดับลงยาสี การเลือก เตรียมใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการทำเครื่องประดับลงยาสี การเก็บรักษา การคิดคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาจำหน่าย

เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเรื่องประดับลงยาสี

 1. การใช้ลายไทยในการออกแบบผลิตภัณฑ์
 2. ทักษะการนำลวดลายไทยมาใช้ในการออกแบบ สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู เข็มขัด ฯลฯ

การเรียนรู้ถึงอุปกรณ์การทำเครื่องประดับลงยาสี

 1. ทักษะการเลือกใช้อุปกรณ์ในการฉลุ
 2. การเรียนรู้การฉลุลาย
 3. เรียนรู้การขึ้นรูปชิ้นงาน
 4. ทักษะในการใช้เตาเผา

เรียนรู้การลงยาสี

 1. การทำความสะอาดเครื่องประดับก่อนการลงยาสี
 2. การบดผงยาสี การลงยาสี
 3. การขัดเงา
 4. การประกอบชิ้นงานเครื่องประดับลงยาสี
 5. เรียนรู้การทำบรรจุภัณฑ์
 6. การเรียนรู้การตลาด

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

 1. แบบพิมพ์ที่ขึ้นรูปแล้ว
 2. เลื่อยฉลุพร้อมใบเลื่อย
 3. น้ำมันหรือเทียนไข
 4. ตะแกรงพร้อมขาตั้ง
 5. ตัวพ่นไฟ (ตะ)
 6. ฆ้อนเหล็กและค้อนยาง
 7. ตะไบ
 8. แปรงทองเหลือง
 9. กรดกำมะถันหรือซันฟูริค
 10. ปากคีบปลายแปลม
 11. ถ้วยผสมสี และครกเล็กสำหรับบดสี
 12. พู่กันปลายเล็ก
 13. แผ่นทองเหลืองและลวดทองเหลือง
 14. ฟรัส และลวดประสานสำหรับเชื่อม
 15. หินขัด
 16. สีหินผง
 17. ห่วงก้ามปู สร้อยทองเหลืองสำเร็จรูป
 18. หินรองสำหรับการลนไฟ
 19. คีมปากแบน และคีมปลายกลมสำหรับประกอบชิ้นงาน
 20. ไม้รองสำหรับฉลุงาน และซีแค๊มป์ล๊อกไม้