ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2545 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงเผยแพร่ผลงานและสืบสานงานศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่โดยรวบรวมชิ้นงานที่มีคุณค่าจากการรังสรรค์ของผู้เรียนที่บรรจงประณีตถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ จิตวิญญาณความเป็นไทย ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้งานช่างสิบหมู่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง อันเป็นหลักประกันว่าความงดงามทางศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่จะไม่เลือนหายตามกาลเวลา


 

         อาคารจัดแสดงมีสองชั้น ชั้นแรกประกอบไปด้วยผลงานในวิชาช่างบุ ซึ่งจะได้เห็นถึงความทุ่มเทแรงกายแรงใจว่าเหตุใดงานศิลปะจึงมาปรากฏอยู่บนแผ่นโลหะขนาดใหญ่ได้ และผลงานในวิชาช่างหุ่น โดยเฉพาะหัวโขนศิลปกรรมแบบไทยประเพณีที่มีงดงามวิจิตรเป็นอย่างยิ่ง  สำหรับชั้นบนได้จัดแสดงงานช่างเขียนที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผสานกับความเชื่อทางศาสนา ไม่เพียงเท่านี้ชั้นบนยังสิ่งที่น่าสนใจคืองานช่างปั้นผลงานที่โดดเด่นคืองานปั้นปูนสดบนฝาผนังพิพิธภัณฑ์  นอกจากนี้ยังมีงานช่างรัก งานประณีตศิลป์ชั้นเยี่ยมที่จะทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และงานช่างอื่นๆ ที่มิอาจบรรยายได้หมดภายใต้พื้นที่อันจำกัดนี้

 

 

ที่อยู่ : 301 ถนนศาลายา บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
การเดินทาง
เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 – 431 -3623