รายการ วิทยาลัยในวัง สืบสานงานช่าง สร้างสรรค์อาชีพ #ตอนช่างปั้น(งานปั้นปูนสด)