รายการ วิทยาลัยในวัง สืบสานงานช่าง สร้างสรรค์อาชีพ #ตอนติดลายประดับพลอย